Pomoc charytatywna

JEDEN PROCENT (1%)

Od 1 stycznia 2004 roku podatnik - osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku.

Polega to na tym, że podatnik, który chce skorzystać z odpisu 1% musi najpierw wpłacić pieniądze na rzecz organizacji pożytku publicznego, a następnie odliczyć z tej wpłaty kwotę nie większą niż odpowiednik 1% podatku należnego. Wpłata musi zostać dokonana wyłącznie na rzecz organizacji pożytku publicznego i potwierdzona stosownym dokumentem (przelew bankowy lub pocztowy).

Tak więc podatnik dzięki temu mechanizmowi może świadomie zadecydować na jakie konkretne cele chce przeznaczyć 1% swojego podatku należnego państwu.

Dokładny opis krok po kroku, gotowe formularze, dodatkowe informacje i wszystko co potrzebne znajdziesz na stronie: http://www.jedenprocent.pl/.

Źródło: http://www.jedenprocent.pl/

Baza Organizacji Pożytku Publicznego: http://bazy.ngo.pl/opp

Fundacja TVN "Nie jesteś sam"

Możesz wpłacić 1% swojego podatku od osób fizycznych na rzecz Fundacji TVN. Dokładny 0pis jak to zrobić i formularze znajdziesz na stronie fundacji.
Kwotę darowizny należy wpłacić na konto:
BRE BANK/Oddz. W-wa numer: 251140 1010 0000 2581 1800 1001

Więcej na stronie: http://fundacjatvn.onet.pl/

Fundacja "Polsat dzieciom"

Możesz wpłacić 1% swojego podatku od osób fizycznych na rzecz fundacji. Opis jak to zrobić i formularze znajdziesz na stronie fundacji.

Więcej na stronie: http://www.fundacjapolsat.org.pl/

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Możesz przekazać 1% swojego podatku od osób fizycznych na rzecz Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą".
Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji:
67 1240 1037 1111 0010 0583 9813 (darowizna 1%)

Więcej na stronie: http://dzieciom.pl/

Fundacja Dziecięca Fantazja

Na stronie fundacji wszystko jest dokładnie opisane, a także są formularze. Zapraszam do działu: http://www.f-df.pl/darowizny.html.
Dane do wpłaty: Fundacja Dziecięca Fantazja, Kickiego 1, 04-373 Warszawa, Bank BPH SA 66 1060 0076 0000 3200 0106 6808

Więcej na stronie: http://www.f-df.pl/

Pomoc charytatywna - Apele o pomoc
Reklama