Pomoc charytatywna

FUNDACJE CHARYTATYWNE - krótka charakterystyka

W serwisie iPomoc.com można znaleźć liczne informacje, dotyczące różnych fundacji. W tym dziale można znaleźć krótką charakterystykę - dosłownie kilka zdań - o niektórych z nich. Dużo więcej informacji można znaleźć na stronach fundacji.

Fundacja TVN "Nie jesteś sam"

Fundacja TVN "Nie jesteś sam" powstała w maju 2001r. Została powołana do życia przez twórców i właścicieli Telewizji TVN. Na czele Fundacji stoi Pani Prezes Bożena Walter. W ten sposób urzeczywistnił się jej plan założenia instytucji charytatywnej niosącej pomoc ludziom poszkodowanym przez los. W Radzie Fundacji zasiadają wybitne osobowości z kręgów medycyny, mediów, kultury i biznesu.

Więcej na stronie: http://fundacjatvn.onet.pl/

Fundacja "Polsat dzieciom"

Fundacja Polsat, jedna z największych  organizacji  pozarządowych działających na terenie Polski, od ośmiu lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców.
Jesteśmy po to, by ratować zdrowie i życie najmłodszych.
Małgorzata Żak, prezes Fundacji Polsat

Więcej na stronie: http://www.fundacjapolsat.org.pl/

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" działa od 1998 r., realizując ogólnokrajowy Program "Zdążyć z Pomocą" pod patronatem prof. Zbigniewa Religii. Fundacja otacza opieką ponad 3 tys. dzieci chorych i niepełnosprawnych z terenu całej Polski, a także placówki afiliacyjne – lecznicze, hospicyjne, opiekuńcze i wychowawcze.
Działalność Fundacji polega w głównej mierze na gromadzeniu funduszy z przeznaczeniem na przeprowadzanie trudnych operacji, drogiego leczenia, długotrwałych rehabilitacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom małych podopiecznych, w ramach Fundacji powstało Centrum Pomocy i Rehabilitacji.

Więcej na stronie: http://dzieciom.pl/

Fundacja "Zdrowe dziecko"

Fundacja „Zdrowe Dziecko” powstała i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie 27.12.1993r. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego: KRS Nr 0000146712 NIP: 812-10-56-771, Regon: 670686369. Nadzór na działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia. Idea powołania Fundacji zrodziła się z potrzeby niesienia pomocy chorym dzieciom oraz podjęcia działań profilaktycznych poprawiających stan zdrowia najmłodszych.

Więcej na stronie: http://www.zdrowe-dziecko.org.pl/

Fundacja "Dzieci niczyje"

Fundacja Dzieci Niczyje jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. W placówkach prowadzonych przez Fundację udzielamy pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom. Działamy na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych w charakterze świadków. Prowadzimy profilaktykę zagrożeń dzieci w Internecie. Organizujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowanych działań.

Więcej na stronie: http://www.fdn.pl/

Fundacja "Pożywienie - darem serca"

Fundacja „Pożywienie – Darem Serca” już od 14 lat nieprzerwanie realizuje program dożywiania osób potrzebujących. W tym czasie wydaliśmy ponad 1.400.000 bezpłatnych posiłków. Fundacja „Pożywienie – Darem Serca” dostarcza codziennie ok. 650 gorących posiłków przeznaczonych głównie dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (patologicznych, rozbitych, dotkniętych problemem bezrobocia i wielodzietnych). Zorganizowaliśmy kilkadziesiąt imprez o charakterze artystyczno - edukacyjnym, których celem jest włączanie podopiecznych w życie społeczne. W konkursie pod patronatem Prezesa Rady Ministrów 21 maja 2003r, uznano nas za najlepszą w Polsce organizację pozarządową w kategorii dożywiania uczniów w 2002 roku.

Więcej na stronie: http://www.fpds.org.pl/

Fundacja Ewy Błaszczyk "Akogo"

Fundacja "Akogo?" Ewy Błaszczyk pomaga dzieciom po ciężkich urazach mózgu - dzieciom w śpiączce. Chce wybudować dla nich wzorcowa klinikę "Budzik" przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Propaguje najnowsze rozwiązania medyczne, informuje o osiągnięciach naukowych ze świata oraz tworzy w kraju systemowe rozwiazania prawno-medyczne dotyczące śpiączki.
Wyślij SMS o treści BUDZIMY pod numer 71030. Koszt jednego SMS wynosi 1,22 zł z Vat.
Całkowity dochód netto z usług przeznaczony jest na budowę kliniki "Budzik".

Więcej na stronie: http://www.akogo.pl/

Fundacja Dziecięca Fantazja

Fundacja Dziecięca Fantazja jako Organizacja Pożytku Publicznego zajmuje się spełnianiem marzeń dzieci nieuleczalnie chorych. Podopiecznymi są głównie dzieci zmagające się z różnymi nowotworami oraz ciężkimi chorobami genetycznymi, którym nie jest dane dożyć dorosłości.Misją fundacji jest dotarcie do wszystkich cierpiących dzieci w Polsce, aby wnieść w ich życie odrobinę radości poprzez spełnienie ich najskrytszych życzeń.

Aukcje: http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7004038

Więcej na stronie: http://www.f-df.pl/

Pomoc charytatywna - Apele o pomoc
Reklama